Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEMER) Sıkça Sorulan Sorular

1.    Uzaktan Eğitim Nedir, Nasıl yapılır?  
Uzaktan Eğitim öğrenci ve öğretim elemanının aynı fiziksel ortamda bulunmadığı, internet ortamında eğitim, araştırma, tartışmanın gerçekleştirildiği, yer ve zaman açısından bağımsız çağdaş/zamanın ruhuna uygun bir eğitim sistemidir.
 
İnternet bağlantısı olan ortamlarda iletişim ve bilgi teknolojinin gelişmiş olanakları kullanılarak yapılan uzaktan eğitim uygulama biçimleri farklılıklar gösterebilir. Bu bağlamda;
-       Sanal sınıf ortamlarında öğrenci ve öğretim elemanı eşzamanlı (senkron) olarak karşılıklı ve etkileşimli olarak ders yapabilir.
-       Öğrenci istediği zamanda, öğretim elemanının internet üzerinde WEB platformuna yüklediği kaynaklara erişerek ve onlardan yararlanarak, yani eşzamansız (asenkron) olarak bilgi edinebilir.
-       Ya da program içeriği ve teknolojik imkanlara uygun olarak her iki yöntem birlikte kullanılarak dersler yapılabilir.
 
Eşzamansız (Asenkron) uzaktan eğitim, öğrencinin zamana bağlı olmaksızın, istediği anda 7/24 olarak uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş ders /ödev/sınav gibi kaynaklara erişerek çalışması, tartışması ve ödev/sınav/geribildirim yaparak gerçekleştirilen eğitim yöntemidir.
 
Eşzamanlı (Senkron) uzaktan eğitim, önceden planlanan ve belirlenen zamanlarda, öğrenci ve öğretim elemanı arasında eşzamanlı iletişimi sağlayan WEB ortamında (sanal sınıf) yapılan etkileşimli eğitimdir. Bu tür eğitimde sistemde belirlenen ders saatlerinde, sanal sınıf ortamında canlı olarak, görüntü ve ses iletimi ve ders kaynakları sunumu ile ders yapılır.
 
 
2.    Uzaktan Eğitim Yönteminin Yararları Nelerdir?
 
•   Zamandan ve mekandan bağımsız bir eğitim yöntemi olarak kullanıcılara fırsat eşitliği sağlar.
•   Öğrencinin gereksinimlerine, beklentilerine ve zamanlamasına uygun bir eğitim sistemidir.
•   Uzaklık, ulaşım, derse devam gibi sorunlar yaratmayan, bu bağlamda örgün eğitime göre daha düşük maliyetli bir eğitim sistemidir.
•   Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojik altyapı ve sistemlerin kullanıldığı, öğrenci odaklı, çağdaş bir eğitim sistemidir.
 
 
 
3.    Uzaktan Eğitim Programı İçin Gereken Teknik Donanım(Bilgisayar Özellikleri) Nelerdir?
 
Uzaktan eğitim sistemine katılım için öğrenci bilgisayarlarında aşağıdaki donanımların bulunması yeterlidir.
 
Windows Kullanıcıları için:
·       1.4GHz Intel® Pentium® 4 ya da daha üzeri işletim sistemi.
·       Windows XP, Windows Vista, Windows 7
·       32 bit tarayıcı
·       Minimum 1GB RAM (Windows Vista kullanıyorsanız 2GB RAM kullanmanızı tavsiye ederiz.)
·       Minimum Adobe® Flash® Player 10.1
 
 
4.    Uzaktan Eğitimde Program Süresi Ne Kadardır; Öğrenci Diploma Alabilmek İçin Kaç Ders ve Kredi Almak Zorundadır?
 
e-MBA dersyükü (Tezli) YÖK Koşulları aşağıdaki gibidir:
-         Ders yükü : 60 AKTS
-         Tez           : 60 AKTS
-         TOPLAM  : 120 AKTS dir.
 
Bu bağlamda öğrencinin e-MBA programı boyunca genel olarak işyükü ise aşağıdaki gibidir:
-       Öğrenci İşyükü (Ders İzleme, Video Konferans, Ödev, Sınav, Hazırlık, Çalışma) = 60 AKTS
-       Öğrenci Tez hazırlaması = 60 AKTS
-       Toplam Program İşyükü = 120 AKTS
 
Programın süresi ( Ders + Tez) : 4 yarıyıldır. (2 yarıyıl Ders + 2 yarıyıl Tez)
Minumum 4 yarıyıl / Maxiumum 6 yarıyıldır.
 
 
   5. Programa Kayıt Nasıl Yapılır; Ücret Ne Kadardır?
 
Programa kayıt olabilmek için YÖK ün belirlediği ve İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünce belirlenen koşullara sahip olmak gerekir. Bu konuda güncel uygulamalar için İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünden (Tel:0212-4984665) ve/veya İKÜ-UZEMER’den (Tel:0212-4984400;          e-Mail: uzemer@iku.edu.tr ) bilgi almanız gerekmektedir.
 
e-MBA programı ücreti 2013-2014 öğretim yılı için 10.500.-TL( KDV dahil) dir.  Bu ücret;
-       Programa kayıt sırasında kredi kartına 12 eşit taksit olarak, veya
-       İş Bankası İKÜ Şubesinde öğrenci adına açılacak kredili mevduat hesabından, ücretin 1/4 ü kayıt sırasında ve bakiye 11 eşit taksit olarak,
ödenebilir.
 
Programı 6 yarıyılda tamamlayamayanlar ilgili yönetmeliklere göre belirlenen ücretleri ödeyerek programa devam edebilirler.
 
 Programa kayıt tarihinden itibaren tüm lisansüstü programlarında geçerli olan askerlik tecili geçerlidir.
 
 
   6. Uzaktan Eğitimde Program Tasarımı, Dersler ve Sınavlar Nasıldır?
 
Tezli programda 4 yarıyıl vardır ve her yarıyıl 14 haftalık öğretimi/tez yazımını kapsar.
 
İlk 2 yarıyılda (1.ve 2.Yarıyıl) öğrenci, her yarıyıl 5 ders olmak üzere toplam 10 ders alır. Bu öğrenim yarıyıllarının sonunda alınan derslerin sınavları yapılır.
 
Dersler haftada; 2 saat eşzamansız (asenkron); 1 saat eşzamanlı(senkron) olarak toplam 3 saat olarak yapılır.
 
Eşzamansız (asenkron) derslerde, daha önce belirtildiği gibi, öğrenci istediği zamanda, süreye ve zamana bağlı olmaksızın, öğretim üyesinin söz konusu haftada yüklemiş bulunduğu kaynaklara  WEB ortamında erişerek çalışmasını yürütür.
 
Eşzamanlı (senkron) dersler haftada bir defa 1 saat süre ile, yine WEB ortamında oluşturulan “Sanal Sınıf” da öğretim üyesi ve öğrencilerin katılımı ile yapılır. Bu ders genel olarak söz konusu haftada daha önce yüklenmiş asenkron derslerin tekrarı, tartışılması, ve öğrencilerin sorularını cevaplama şeklinde yürütülür.
 
Arasınavlar öğretim üyesinin takdirindedir. Öğretim üyesi önceden belirlediği programa uygun olarak  elektronik ortamda sınav/ödev, veya her ikisini uygulayarak; veya başka bir yöntem ile arasınavı gerçekleştirir.
 
Final sınavı, belirlenen bir merkezde (İKÜ kampüsleri veya belirlenen başka bir merkez), öğretim üyesi ve yardımcıları nezaretinde yazılı olarak gerçekleştirilir. Yarıyıl sonunda son dersten sonraki 3. ve/veya 4. Hafta sonlarında (Cumartesi-Pazar) sınavlar yapılır. Sınavlar(5 ders sınavı) aynı hafta sonu veya takip eden hafta sonlarında olmaktadır. Öğrenciler bu sınavlara belirlenen ve duyurulan zamanlarda kendi imkanları ile katılmak ve başarılı olmak zorundadır.
 
Tezli programda, son 2 yarıyılda (3. ve 4. Yarıyıl) öğrenci bir öğretim üyesi yardımı ile “tez” ini hazırlar.
 
 
   7. Uzaktan Eğitimde Dersler Nasıl Yapılır?
 
Dersler üniversitenin uzaktan eğitim ve ders destek iletişim/paylaşım ortamı olan CATS/SAKAI web ortamında yürütülmektedir. Bu WEB platformunda öğrencinin aldığı her dersin sayfası bulunmaktadır. Dolayısı ile CATS/SAKAI platformunda bir yarıyılda 5 ders sayfası bulunmaktadır. Bu ders WEB sayfaları vasıtası ile öğrenci ile öğretim üyesi arasında son derecede gelişmiş bir iletişim/paylaşım gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda ders WEB sayfalarında;
- Ders içerikleri (Syllabuss)
- Akademik takvim
- Duyurular
- Kaynak paylaşımı(PP;WORD;JPG; EXCELL;SSR; vs.)
- Ödevler
- Mesajlar
- Sosyal paylaşım (chat)
- Katılımcı profilleri
- Sanal sınıf(Senkron ders ortamı)
ve benzer konularda iletişim/paylaşım olasılıkları yer almaktadır.
 
Öğretim üyesi her hafta, söz konusu haftanın ders ile ilgili duyurularını, kaynaklarını, ödevlerini ve diğer gerekli hususları, dersin WEB sayfasına yükler. Öğrenci bu kaynaklara istediği zaman ve süre ile bağlı olmaksızın erişir(asenkron ders).
 
Ayrıca yine her hafta, önceden belirlenen ve duyurulan gün ve saatte öğretim üyesi ve öğrenciler, yine aynı WEB ortamında yer alan “Sanal Sınıf” da eşzamanlı (senkron ders) olarak ders tekrarı ve tartışmalar yaparlar.
 
 
   8. Derslere/Sınavlara Devam/Katılma Zorunluluğu Var mıdır?
 
Eşzamansız(asenkron) dersler öğrencinin istediği zamanda erişebildiği kaynaklar yardımı ile yapılmaktadır. Dolayısı ile devam zorunluluğundan bahsedilemez.
 
Eşzamanlı(senkron) dersler belirlenen zamanlarda WEB üzerinden yapılan öğretim üyesinin öğrenci sorularına cevap verebildiği, konuların beraberce tartışılabildiği bir ortamdır. Bu derse de devam zorunluluğu yoktur, ama katılım, dersi öğrenme sürecine büyük katkı yaptığından kuvvetle önerilmektedir.
 
Ara sınavlar/Ödevler WEB ortamında öğretim üyesi takdiri yapılmakta olup öğrenci katılım zorunluluğu da öğretim üyesinin takdirindedir.
 
Final sınavlarına belirlenen ve duyurulan zamanlarda katılım zorunludur.
 
 
    9. Tez Yazım Aşaması nasıldır? Diploma Nasıl Kazanılır?
 
Ders ve sınavların sonucunda 60 AKTS kazanmış öğrenci belirlenen bir danışman öğretim üyesi ile birlikte 60 AKTS yükünde bir “yüksek lisans tezi” hazırlar. Tez hazırlama süresi 2 yarıyıldır. Bu süre zarfında öğrenci ve danışman öğretim üyesi elektronik ortamda (asenkron ve senkron olarak) veya belirlenen zamanlarda, yüz yüze bir araya gelerek tez konusunda fikir alışverişi yaparlar. Öğretim üyesinin kabulü ile öğrencinin hazırlamış olduğu tez enstitüye sunulur ve belirlenen bir jüri önünde öğrenci tarafından savunulur. Jüri kararı ile başarılı bulunan tez ile 60 AKTS kazanılır.
 
Derslerden ve Projeden kazanılan 120 AKTS sonunda, öğrenci İşletme Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans diplomasına hak kazanır.
 
 
   10. Uzaktan Eğitim Konusunda Daha kapsamlı Bilgiyi Nereden Alabilirim?
 
İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tel:0212-4984665) ve/veya İKÜ-UZEMER(Tel:0212-4984400; e-Mail: uzemer@iku.edu.tr ) ile iletişime geçilerek kapsamlı bilgi temin edilebilir.
 

 

 

 11. Uzaktan eğitimle aldığım yüksek lisans derecesinden sonra bir doktora programına başvurma hakkım var mı?

 

 Alacağınız yüksek lisans diplomasının örgün eğitimle alınmış diplomadan farkı yoktur. Tezli programı tamamladıysanız bir doktora programına başvurma hakkınız bulunmaktadır.

 


Son Güncelleme Tarihi: Pa, 06/03/2018 - 01:30