Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEMER)

CATS TahtaEğitim uygulamaları bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte zaman ve mekândan bağımsız bir kimlik kazanmıştır. Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanakları, eğitimle en etkin şekilde bütünleştirmeyi hedefleyen İstanbul Kültür Üniversitesi, bu yöndeki çalışmalarını 2011-2012 akademik yılında kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEMER) ile farklı bir boyuta taşımıştır. 

Prof. Dr. Rauf YILDIZ yönetiminde dijital tabanlı öğretim projelerinin; ders içeriklerinden altyapı uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede planlanarak yönetildiği UZEMER’de, önlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programların yanı sıra kurs, seminer ve sertifika programlarının uzaktan eğitimle entegrasyonu için gereken tüm çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta gibi uzaktan eğitim çalışmaları için gereken donanım ve proje geliştirme çalışmaları da UZEMER’in sorumluluk alanındaki faaliyetler içinde yer almaktadır. İKÜ bünyesindeki uzun ve kısa vadeli akademik projelerin yanında UZEMER, kamu-özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının da uzaktan eğitim programı gereksinimlerini karşılayacak danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile bilimsel araştırmaları gerçekleştirecek akademik ve teknik donanıma sahip bir merkez olarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.