Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEMER)

CATS TahtaBilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte eğitim uygulamaları da zaman ve mekandan bağımsız bir kimlik kazandı. Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanakları, eğitimle en etkin şekilde bütünleştirmeyi hedefleyen İstanbul Kültür Üniversitesi, bu yöndeki çalışmalarını 2011-2012 akademik yılında kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEMER) ile farklı bir boyuta taşıdı. 

Prof. Dr. Ali ŞEN Yönetiminde elektronik tabanlı eğitim projelerinin; öğretim içeriklerinden altyapı uygulamalarına kadar çok yönlü bir yelpazede planlanarak yönetildiği UZEMER’de, önlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlarla kurs, seminer ve sertifika programlarının uzaktan eğitimle entegrasyonu için gereken tüm çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta gibi uzaktan eğitim çalışmaları için gereken donanım ve proje geliştirme çalışmaları da UZEMER’in sorumluluk alanındaki faaliyetler içinde yer alıyor. İKÜ bünyesindeki uzun ve kısa vadeli akademik projelerinin yanı sıra UZEMER, kamu-özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim programı gereksinimlerini karşılayacak danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile bilimsel araştırmaları gerçekleştirecek akademik ve teknik donanıma sahip bir merkez olarak çalışmalarını önümüzdeki dönemlerde de farklı kulvarlarda da yürütmeye devam edecektir.