İKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Ertuğrul ERİŞ Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Ü. Nazan ÇAĞLAR Üye
Dr. Öğr. Ü. Tayfun KAYNAŞ Üye