İKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Rauf YILDIZ Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gülten Feryal Gündüz Üye
Dr. Neslihan Fatma Er  Üye