UZEMER Yönetim

Merkez Müdürü
Prof.Dr.
Ali Şen

Prof. Dr. Ali Şen

Müdür Yardımcısı
Prof.Dr.
Ertuğrul Eriş 
Prof. Dr. Ertuğrul Eriş
G. Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi
Hatice Nazan Çağlar
Hatice Nazan Çağlar
Donanım Uzmanı
Arş. Gör.
Şerif Yüksel
Arş. Gör. Şerif Yüksel
Donanım Uzmanı
Arş. Gör.
Emre Zehir
Arş. Gör. Emre Zehir
Donanım Uzmanı

Şerife Özen
Şerife Özen

 

 

Prof.Dr. Ali Şen
Prof.Dr. Ertuğrul Eriş 
Dr. Öğr. Üyesi Nazan Çağlar